Improwizacja gitarowa

Gitara może posłużyć w celu stworzenia improwizacji równoległej do tonacji. Najpierw należy odsłuchiwać linii basu, który gra podstawy. Szuka się dźwięku, który rozwiązuje całą sekwencję. To będzie tonika. Następnie zostaje rozpoznanie, odnośnie tego czy dany akord ma durowy charakter czy molowy. W przypadku prostopadłej do akordów improwizacji, to gra się na wyczucie. Rzadko kto zastanawia się, jaką rolę w podkładzie pełni akord. Grane są dźwięki, które słyszy się w głowie. Warto przy tym żmudnie odgrywać skale we wszystkich tonacjach, akordy, następnie sekwencje akordowe. Odrobina wytrwałości a nie będzie trzeba przejmować się tym, gdzie gra się jaką skalę. Palce nie będą miały problemów, by same znaleźć drogę do melodii, która jest grana w czyjejś głowie. Praktycznie nie istnieje żadna droga na skróty do tego, aby szybciej się z tym obeznać. Warto przy tym słuchać jak najwięcej rozmaitej muzyki, nie tylko tej ulubionej. Internet jest pełen informacji traktujących ten temat, wystarczy poszukać w Google’ach.