Takt, metrum, nuty – teoria muzyki

Muzyka to rytm i melodia, w grze na gitarze również obowiązują zasady rytmiki, choć większości z nas gitara kojarzy się przede wszystkim z akordami, czyli chwytami na gitarę. Ale chwyty na gitare to nie wszystko, bo przecież utwory muzyczne nie składają się z czystych akordów, składają się z akordów i nut zagranych czyli wykonanych w odpowiednim rytmie, zgodnym z założeniami kompozytora.

W tym poście chwyty na gitare pominiemy, skupimy się na rytmie w zapisie nutowym a dokładnie na wyjaśnieniu czym jest takt i co kryje się pod pojęciem metrum.

Takt dzieli utwór muzyczny na krótkie, powtarzające się przedziały czasowe (bądź nutowe, jak kto woli). W każdym takcie utworu o określonym rytmie mieści się określona ilość nut i pauz odpowiadających metrum utworu. Metrum z kolei jest sposobem w jaki odliczamy poszczególne jednostki muzyczne w obrębie taktu.

Wyjaśnię to na przykładzie metrum 4/4.

Wiemy już, że jedynce odpowiada ćwierćnuta , bo cała nuta liczona jest na cztery (czyli cztery ćwierćnuty). W metrum 4/4 w każdym takcie utworu mogą znaleźć się cztery ćwierćnuty lub odpowiadające im inne jednostki muzyczne np. osiem ósemek, dwie ćwierćnuty i dwie pauzy ćwierćnutowe, dwie półnuty lub jedna cała nuta. Czwórka pod kreską (czyli ta druga) oznacza, że utwór liczymy właśnie ćwierćnutami. Czwórka nad kreską wyznacza ilość ćwierćnut. Zauważcie, że walce, w których obowiązuje metrum 3/4 liczone są właśnie ćwierćnutami, tyle tylko że w każdym takcie znajdziemy trzy ćwierćnuty (lub odpowiadające im grupy ćwierćnutowe).