Monte Neuble o Akai Advance

Monte Neuble, klawiszowiec Rihanny, mówi dlaczego korzysta z AKAI Advance. Łatwość dodawania swoich wtyczek efektowych, bezpośredni dostęp z klawiatury do wszystkich funkcji Omnishpere’a i możliwość korzystania z różnych brzmień podczas koncertu dzięki VIP 2.0 przesądziły, że dodał tę klawiaturę do swego zestawu.